Plomp, J.

Presbyteriaal-Episcopaal?

Genre: Literatuur

Kampen

J.H. Kok N.V.

1967

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen op vrijdag 6 oktober 1967


I >

Plomp, J. (1967a)