Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Tot het Heilig Avondmaal zal de kerkenraad alleen hen toelaten die belijdenis van het geloof naar de gereformeerde leer hebben gedaan en godvrezend leven.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Toelating tot het avondmaal
Openbare geloofsbelijdenis

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 61
Kerkorde GKv (1978) Art. 60