Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De namen van de gedoopten, en ook van de ouders en eventuele getuigen, en de datum van de doop zullen volledig in het doopregister opgetekend worden.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Doopregister

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 60
Kerkorde GKv (1978) Art. 62