Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Zij die niet als kind gedoopt zijn, zullen de heilige doop pas ontvangen, nadat zij door de beantwoording van de in het daarvoor vastgestelde formulier opgenomen vragen openbare belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Volwassendoop

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 59
Kerkorde GKv (1978) Art. 58