Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De dienaren des Woords zullen bij de doopbediening, zowel van jonge kinderen als volwassenen, de daarvoor opgestelde formulieren gebruiken.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Formulier voor de bediening van de doop aan kinderen
Formulier voor de bediening van de doop aan volwassenen

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 58
Kerkorde GKv (1978) Art. 59