Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De kerkenraad zal zorg dragen dat aan de kinderen van gelovige ouders het sacrament van de doop wordt bediend en dat deze ouders bij de bediening van de heilige doop de daaraan verbonden verplichtingen op zich nemen. De doopvragen kunnen alleen beantwoord worden door belijdende leden. Wanneer het nodig is dat er getuigen bij de doop optreden, behoren dezen personen te zijn, die de zuivere leer toegedaan en onbesproken van wandel zijn.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Doopgetuige

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 57