Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Aan de kinderen van de gelovigen zal de doop als teken en zegel van Gods verbond zo spoedig mogelijk bediend worden in de openbare eredienst.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 56
Kerkorde GKv (1978) Art. 56