Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

Voor het weren van valse leer en dwaling, die via lectuur en andere communicatiemiddelen het leven van de gemeente bedreigen, zullen de predikanten en de ouderlingen onderricht en bijbelse tegenargumenten geven, waarschuwen en vermanen, zowel in de prediking als bij het catechetisch onderwijs en het huisbezoek.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Toerusting tegen dwaling

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 55
Kerkorde GKv (1978) Art. 55