Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De kerken zullen erop toezien, dat de kinderen van de gemeente binnen de gemeente catechese ontvangen en zoveel mogelijk op christelijke scholen onderwezen worden. De kerken zullen van alle gelegenheden om op andere scholen onderwijs in de christelijke godsdienst te doen geven zoveel mogelijk gebruik maken.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Onderwijs

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 21
Kerkorde GKv (1978) Art. 57
Kerkorde NGKerk (2011) 69