Hoofdstuk 3: Leer, sacramenten en eredienst van de kerk

De kerken belijden het christelijk geloof in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, zoals verwoord in de drie algemene belijdenisgeschriften en de drie formulieren van enigheid.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Belijden van de kerk
Belijdenissen

VERWANT MET
Kerkorde NGKerk (2011) 1