Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

Zo mogelijk zullen, naast vergaderingen met beslissingsbevoegdheid, meerdere vergaderingen worden belegd om elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Meerdere vergadering