Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

De synode zal twee soorten deputaten benoemen: deputaten voor de uitvoering van de zaken die tot haar taak behoren en deputaten die gezamenlijk, of ten minste met drie personen, bij de kerkelijke examens van de kandidaten tegenwoordig zijn. Bovendien zullen de eerstgenoemde deputaten in alle voorkomende moeilijkheden aan de classes hulp bieden, opdat eenheid, orde en zuiverheid van de leer bevestigd en behouden worden. Zij hebben van al hun handelingen te rapporteren aan de synode.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Deputaten van de generale synode
Deputaten van de particuliere synode

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 49
Kerkorde GKv (1978) Art. 49