Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

De classis zal voor elke vacante gemeente een predikant als consulent aanwijzen die ter wille van de goede orde de kerkenraad met advies zal dienen, in het bijzonder bij het beroepingswerk. Beroepsbrieven moeten mede door hem ondertekend worden.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Consulent

VERWANT MET
Kerkorde GKv (1978) Art. 43