Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

De diakenen zullen regelmatig bijeenkomen om onder aanroeping van de Here de diaconale aangelegenheden te behandelen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Diaconale vergadering

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 40
Kerkorde GKv (1978) Art. 40