Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

II. De kerkenraad

Alleen met instemming van de classis kunnen in een plaats voor het eerst of opnieuw de ambten worden ingesteld. Bij opheffing van gemeenten is het advies van de classis nodig.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Instituering
Opheffing

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 38
Kerkorde GKv (1978) Art. 38