Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Zij die naar de meerdere vergaderingen worden afgevaardigd behoren hun geloofsbrieven en instructies, ondertekend door hen die ze hebben afgevaardigd, mee te brengen. Deze personen hebben stemrecht, behalve in aangelegenheden die hun persoon of kerken in het bijzonder betreffen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Afvaardiging
Credentiebrief
Instructie
Stemrecht in een meerdere vergadering

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 33
Kerkorde GKv (1978) Art. 32