Hoofdstuk 2: De vergaderingen van de kerk

I. Algemene bepalingen

Bij de opening en de sluiting van alle vergaderingen zal de Here met gebed en dankzegging worden aangeroepen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Opening en sluiting van een kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 32
Kerkorde GKv (1978) Art. 29
Kerkorde NGKerk (2011) 24