Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

III. De opleiding tot de dienst des Woords

Voor de verzorging van de opleiding van predikanten zal de synode deputaten benoemen die in verband hiermee contacten zullen leggen en regelingen zullen treffen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Opleiding van de predikant

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 18
Kerkorde GKv (1978) Art. 18