Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

Wanneer een dienaar des Woords om de hierboven vermelde of andere reden zijn dienst voor een tijd moet onderbreken, wat niet zal gebeuren zonder advies van de kerkenraad, behoudt deze raad te allen tijde het recht hem terug te roepen.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Verlof van een predikant

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 14