Hoofdstuk 1: De ambten in de kerk

II. De dienaren des Woords

Kandidaten en dienaren des Woords die beroepen worden als dienaar des Woords voor bijzondere arbeid zullen verbonden worden of blijven aan een gemeente. De verhouding waarin zij tot de betrokken kerk staan zal geregeld worden onder goedkeuring van de classis. Onder bijzondere arbeid wordt verstaan de kerkelijke arbeid in missionaire dienst, in verpleeghuizen, ziekenhuizen, gevangenissen enzovoorts.


Kerkorde vGKN (2008)

 

TREFWOORDEN

Predikant met bijzondere opdracht

VERWANT MET
Kerkorde GKN (1905) Art. 6
Kerkorde GKv (1978) Art. 12