Kerkorde van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, vastgesteld door de synode van Noordwijk, 4 oktober 2008

Jaar: 2008


Kerkorde vGKN (2008)