Die tug

Skuldbelydenis by bekering

As iemand hom van ’n openbare sonde of van ’n geheime sonde wat aan die kerkraad gemeld moes word, bekeer, sal die kerkraad sy skuldbelydenis aanvaar indien hy voldoende tekens van berou toon. Die kerkraad sal beoordeel of die gemeente van hierdie skuldbelydenis in kennis gestel moet word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Berouw
Schuldbelijdenis
Publieke zonden

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 69
Kerkorde FRCA (2003) 72
Kerkorde GKN (1905) Art. 75
Kerkorde GKSA (2000) 75
Kerkorde GKv (1978) Art. 75