Die tug

Genre: Tijdschriftartikel

Doel van die tug

Die kerklike tug sal na die Woord van God en tot sy eer bedien word.

Die doel hiervan is dat die sondaar met God en sy naaste versoen word, en dat die aanstoot uit die gemeente van Christus weggeneem word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Opzicht
Verzoening

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 66
Kerkorde FRCA (2003) 69
Kerkorde GKN (1905) Art. 71
Kerkorde GKSA (2000) 71
Kerkorde GKv (1978) Art. 72