Opsig oor die leer en die erediens

Kerklike huweliksbevestiging

Die kerkraad sal toesien dat die huwelike kerklik bevestig word, waarby die vasgestelde formulier gebruik moet word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Huwelijksinzegening

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 63
Kerkorde FRCA (2003) 67
Kerkorde GKN (1905) Art. 70
Kerkorde GKSA (2000) 70
Kerkorde GKv (1978) Art. 70