Opsig oor die leer en die erediens

Kerklike feesdae

Die kerkraad sal op Kersdag, Goeie Vrydag, Pase, Hemelvaartsdag en Pinksterdag die gemeente saamroep tot openbare eredienste, waar die heilsfeite wat die gemeente op hierdie dae in die besonder herdenk, verkondig word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Christelijke feestdagen

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 53
Kerkorde FRCA (2003) 65
Kerkorde GKN (1905) Art. 67
Kerkorde GKSA (2000) 67
Kerkorde GKv (1978) Art. 68