Opsig oor die leer en die erediens

Psalms en gesange

In die erediens sal die psalms gesing word volgens ’n beryming wat deur die algemene sinode aanvaar is, en ook daardie gesange wat die sinode goedgekeur het.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Liederen

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 55
Kerkorde FRCA (2003) 64
Kerkorde GKN (1905) Art. 69
Kerkorde GKSA (2000) 69
Kerkorde GKv (1978) Art. 67