Opsig oor die leer en die erediens

Kategismusprediking

Die kerkraad moet sorg dra dat, as reël, een keer per Sondag in die prediking die leer van die Woord van God verklaar word soos dit in die Heidelbergse Kategismus saamgevat is.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Leerdienst
Catechismuspreek

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 52
Kerkorde FRCA (2003) 63
Kerkorde GKN (1905) Art. 68
Kerkorde GKSA (2000) 68
Kerkorde GKv (1978) Art. 66