Opsig oor die leer en die erediens

Die erediens op die dag van die Here

Die kerkraad sal die gemeente op die dag van die Here twee keer vir die erediens saamroep. Die kerke sal hulle hou by die orde van diens wat deur die algemene sinode goedgekeur is.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Liturgie
Orde van dienst

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 52
Kerkorde FRCA (2003) 62
Kerkorde GKv (1978) Art. 65