Opsig oor die leer en die erediens

Kerklike registers

Die kerkrade sal kerklike registers byhou waarin die name van die lidmate en die datums van hulle geboorte, doop, openbare belydenis en huweliksbevestiging noukeurig aangeteken word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Ledenadministratie

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 64
Kerkorde FRCA (2003) 58
Kerkorde GKv (1978) Art. 62