Opsig oor die leer en die erediens

Bediening van die nagmaal

Die nagmaal van die Here sal ten minste eenmaal in drie maande in ’n openbare erediens gevier word, volgens kerklike orde, onder toesig van die ouderlinge, waarby die vasgestelde formuliere gebruik moet word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Avondmaalsviering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 56
Kerkorde CanRC (1985) 60
Kerkorde FRCA (2003) 51
Kerkorde FRCA (2003) 56
Kerkorde GKN (1905) Art. 62
Kerkorde GKN (1905) Art. 63
Kerkorde GKN (1905) Art. 64
Kerkorde GKSA (2000) 62
Kerkorde GKSA (2000) 63
Kerkorde GKSA (2000) 64
Kerkorde GKv (1978) Art. 61