Opsig oor die leer en die erediens

Gebruik van die doopformuliere

Die predikante sal hulle by die doop van kinders en van volwassenes hou aan die formuliere wat daarvoor vasgestel is.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Formulier voor de bediening van de doop aan kinderen
Formulier voor de bediening van de doop aan volwassenen

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 56
Kerkorde FRCA (2003) 51
Kerkorde GKN (1905) Art. 58
Kerkorde GKSA (2000) 58
Kerkorde GKv (1978) Art. 59