Opsig oor die leer en die erediens

Doopbelofte en onderwys

Die kerkrade sal toesien dat die ouers sover moontlik hul kinders laat onderrig in ooreenstemming met die leer van die kerk soos hulle dit by die doop belowe het.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Onderwijs

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 58
Kerkorde FRCA (2003) 53
Kerkorde GKN (1905) Art. 21
Kerkorde GKSA (2000) 21
Kerkorde GKv (1978) Art. 57
Kerkorde NGKerk (2011) 69