Opsig oor die leer en die erediens

Bediening van die doop aan kinders

Die doop as seël van die verbond van God sal so spoedig moontlik in ’n openbare erediens aan die kinders van gelowiges bedien word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Kinderdoop
Vroegdoop

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 57
Kerkorde FRCA (2003) 52
Kerkorde GKN (1905) Art. 56
Kerkorde GKSA (2000) 56
Kerkorde GKv (1978) Art. 56