Opsig oor die leer en die erediens

Wering van valse leer en dwaling

Die predikante en die ouderlinge moet onderrig, weerlê, waarsku en vermaan, sowel in die prediking as in die kategese en by huisbesoek, om valse leer en dwaling wat die lewe van die gemeente deur middel van lektuur en ander kommunikasiemiddels bedreig, af te weer.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Toerusting tegen dwaling

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 27
Kerkorde FRCA (2003) 26
Kerkorde GKN (1905) Art. 55
Kerkorde GKSA (2000) 55
Kerkorde GKv (1978) Art. 55