Opsig oor die leer en die erediens

Ondertekening van die belydenis deur ouderlinge en diakens

Die ouderlinge en die diakens sal ook die genoemde formuliere van eenheid onderteken, waarvoor die bestemde formulier gebruik word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Ondertekening van belijdenissen
Ondertekeningsformulier

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 26
Kerkorde FRCA (2003) 25
Kerkorde GKN (1905) Art. 54
Kerkorde GKSA (2000) 54
Kerkorde GKv (1978) Art. 54