Die vergaderings

Argiewe

Die kerkrade en die meerdere vergaderings behoort hul argiewe goed te versorg.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Archieven

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 43
Kerkorde FRCA (2003) 49
Kerkorde GKv (1978) Art. 50