Die vergaderings

Verhouding met buitelandse kerke

Die algemene sinode beslis oor die verhouding met kerke in die buiteland. Daar sal, sover dit moontlik is, kerklike gemeenskap beoefen word met buitelandse kerke van gereformeerde belydenis.

Die buitelandse kerke sal nie op grond van ondergeskikte punte van kerkorde en kerklike praktyk veroordeel word nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Buitenlandse kerken

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 50
Kerkorde FRCA (2003) 46
Kerkorde GKN (1905) Art. 85
Kerkorde GKSA (2000) 85
Kerkorde GKv (1978) Art. 47