Die vergaderings

Vergaderings van die diakens

Die diakens sal gereeld vergader om, onder aanroeping van die Here, die diakonale sake te behandel.

Hulle sal aan die kerkraad van hul beleid en beheer verantwoording doen.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Diaconale vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 42
Kerkorde FRCA (2003) 40
Kerkorde GKN (1905) Art. 40
Kerkorde GKSA (2000) 40
Kerkorde GKv (1978) Art. 40