Die vergaderings

Plekke sonder kerkraad

Die klassis sal die plekke waar daar nog geen kerkraad kan wees nie, onder die sorg van ’n naburige kerkraad plaas.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Ressortplaats

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 41
Kerkorde FRCA (2003) 39
Kerkorde GKN (1905) Art. 39
Kerkorde GKSA (2000) 39
Kerkorde GKv (1978) Art. 39