Die vergaderings

Instelling van die ampte

Die ampte kan slegs met instemming van die klassis vir die eerste keer of opnuut op ’n plek ingestel word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Instituering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 40
Kerkorde FRCA (2003) 38
Kerkorde GKN (1905) Art. 38
Kerkorde GKSA (2000) 38
Kerkorde GKv (1978) Art. 38