Die vergaderings

Afvaardiging na meerdere vergaderings

Die afgevaardigdes na meerdere vergaderings sal hul geloofsbriewe, onderteken deur diegene wat hulle gestuur het, saambring en op grond daarvan stemreg hê. By sake wat hulself of hul eie kerke raak, moet hulle egter buite stemming bly.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Afvaardiging
Credentiebrief
Stemrecht in een meerdere vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 32
Kerkorde FRCA (2003) 32
Kerkorde GKN (1905) Art. 33
Kerkorde GKSA (2000) 33
Kerkorde GKv (1978) Art. 32