Die vergaderings

Opening en sluiting van die vergaderings

By die opening en sluiting van alle vergaderings sal die Here met gebed en danksegging aangeroep word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Opening en sluiting van een kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 34
Kerkorde FRCA (2003) 29
Kerkorde GKN (1905) Art. 32
Kerkorde GKSA (2000) 32
Kerkorde GKv (1978) Art. 29
Kerkorde NGKerk (2011) 24