Die vergaderings

Vier vergaderings

Vier kerklike vergaderings sal gereeld gehou word: die kerkraad, die klassis, die partikuliere sinode en die algemene sinode.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 29
Kerkorde FRCA (2003) 28
Kerkorde GKN (1905) Art. 29
Kerkorde GKSA (2000) 29
Kerkorde GKv (1978) Art. 28
Kerkorde NGKerk (2011) 18