Die ampte

Taak van sendelinge

Die taak van die predikante wat vir sendingwerk geroep is, is om die Woord van God te verkondig in die gebied wat aan hulle toegewys is. Hulle sal aan diegene wat tot die geloof gekom het, die sakramente bedien en hulle leer om alles te onderhou wat Christus aan sy gemeente beveel het.

Ook sal hulle volgens goeie orde die ampte instel.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Zendingspredikant

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 18
Kerkorde FRCA (2003) 19
Kerkorde GKv (1978) Art. 25