Die ampte

Orde by die vervulling van die sendingsroeping

Die kerke sal hul sendingsroeping met inagneming van die artikels in hierdie Kerkorde vervul. As kerke by die vervulling van hierdie roeping saamwerk, sal hulle hul hou by die indeling in gebiede wat deur die kerkverband aanvaar is.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Zendingsorde

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 51
Kerkorde FRCA (2003) 50
Kerkorde GKN (1905) Art. 52
Kerkorde GKv (1978) Art. 24