Die ampte

Sorg vir studente in die teologie

Die kerke sal daarna strewe dat daar studente in die teologie is. Hulle sal, indien nodig, finansiële steun verleen.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Opleiding van de predikant
Financiële ondersteuning

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 20
Kerkorde FRCA (2003) 18
Kerkorde GKN (1905) Art. 19
Kerkorde GKSA (2000) 19
Kerkorde GKv (1978) Art. 19