Die ampte

Benoeming vir ’n spesifieke taak

’n Predikant mag geen benoeming aanneem waar hy hom heeltemal aan ’n spesifieke taak wy nie, byvoorbeeld dié van weermag- of hospitaal-predikant, tensy hy aan ’n kerk verbonde bly.

Die verhouding waarin hy tot die betrokke kerk staan, moet gereël word met die goedkeuring van die klassis.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Predikant met bijzondere opdracht

VERWANT MET
Kerkorde FRCA (2003) 12
Kerkorde GKN (1905) Art. 6
Kerkorde GKSA (2000) 6
Kerkorde GKv (1978) Art. 12