Die ampte

Onderhoud van die predikante

Die kerkraad is, namens die gemeente wat hy hierin verteenwoordig, verplig om sy predikante na behore te onderhou.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Levensonderhoud

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 10
Kerkorde FRCA (2003) 11
Kerkorde GKN (1905) Art. 11
Kerkorde GKSA (2000) 11
Kerkorde GKv (1978) Art. 11
Kerkorde NGKerk (2011) 12
Kerkorde NGKerk (2011) 13