Die ampte

Verbinding aan ’n bepaalde kerk

Niemand mag tot die diens van die Woord geroep word sonder dat hy aan ’n kerk verbind word nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Verbintenis

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 6
Kerkorde FRCA (2003) 4
Kerkorde GKN (1905) Art. 7
Kerkorde GKSA (2000) 7
Kerkorde GKv (1978) Art. 4