Genre: Tijdschriftartikel

Doel en inhoud van die Kerkorde

In die gemeente van Christus behoort alles ordelik te geskied.

Daarvoor is reëls nodig met betrekking tot: die ampte, die kerklike vergaderings, die toesig oor die leer en die erediens en die tug.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Doel van de kerkorde

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 1
Kerkorde FRCA (2003) 1
Kerkorde GKN (1905) Art. 1
Kerkorde GKSA (2000) 1
Kerkorde GKv (1978) Art. 1
Kerkorde NGKerk (2011) 2